تاریخ تصویب : 1398/07/10 شماره ابلاغیه : ۸۸۹۳۵/ت۵۶۶۷۰هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/07/15

تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای زنگی­آباد مرکز دهستان نقش­رستم بخش مرکزی شهرستان مرودشت استان فارس، به شهر

شماره۸۸۹۳۵/ت۵۶۶۷۰هـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای زنگی­آباد مرکز دهستان نقش­رستم بخش مرکزی شهرستان مرودشت استان فارس، به شهر وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به پیشنهاد شماره ۴۹۴۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد: الف ـ روستای زنگی­آباد مرکز دهستان نقش­رستم بخش مرکزی شهرستان مرودشت استان فارس، به شهر تبدیل و به عنوان شهر زنگی­آباد شناخته می­شود. ب ـ مرکز دهستان نقش­رستم به روستای حاجی­آباد تغییر می ­ یابد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد