اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/06/03 دوره : دهم شماره ثبت : 646 شماره اجلاسیه : 355 ترتیب چاپ : 1547 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

ذوالنوری- امیرآبادی فراهانی- کریمی قدوسی- نقوی حسینی- نجفی خوشرودی- کیانپور- بابایی صالح- عباس گودرزی- ابطحی- سلیمانی- صباغیان بافقی- علی اکبر کریمی- قمی- بیرانوندی- علی قربانی- کرم پور حقیقی- بدری- ملکشاهی راد- نوری- محمدابراهیم رضایی-
محمداسماعیل سعیدی- برزگرکلشانی- فلاحت پیشه- خالقی- بت کلیا- حسینی شاهرودی- حسن بیگی- قوامی- امیرحسنخانی- تاج گردون- سبحانی فر- سالک کاشانی- زاهدی- عبدالرضا عزیزی- پورحسین شقلان- کبیری- حاجی بابایی - علیرضا سلیمی- فولادگر- جعفرپور- یوسفی- ساداتی نژاد- اولادقباد- رستمیان- بنایی- سعیدی مبارکه- خدابخشی- چنارانی- خادمی- ربیعی فرادنبه- بهادری- ناصری نژاد- دهقانی نقندر- دهمرده- اعزازی ملکی- وکیلی- یوسف نژاد- رنجبرزاده- رضا کریمی- سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- شاعری- حسین علی شهریاری- بهرام نیا-بنیادی- ظاهری عبده وند- پوربافرانی- شریف پور- خاتمی- محمدحسین قربانی - مفتح- لاهوتی- پورمختار- شیویاری-سیداحسان قاضی زاده هاشمی- خسته بند- نوبخت حقیقی- محمدرضا نجفی- زارعی- طباطبایی نژاد- گیلانی- محمودزاده- صفاری نطنزی- ایران نژاد- یارمحمدی- علی محمد مرادی- کرد- درازهی- محمد عزیزی- اکبری(بجنورد)- اصغر سلیمی- امینی فرد- کولیوند- فریدون احمدی- فلاحتی- سلام امینی- جاسمی- خالدی سردشتی- کامران دستجردی- محمدی(قزوین)- افتخاری- سید حسین افضلی- خدری- شیران خراسانی- علی ابراهیمی- اکبریان- جعفرزاده ایمن آبادی- محمدی(تهران)- مسعود گودرزی- بختیاری- محمودی شاه نشین- ابوترابی- داداشی-نیک فر لیالستانی- زرآبادی- رضازاده- شریفی- سیده فاطمه ذوالقدر- مصری- موسوی بیوکی- نوریان- کاظم زاده- خجسته- نوروزی- علیرضا ابراهیمی- سیده فاطمه حسینی- نانواکناری- سیدمصطفی ذوالقدر- بهمنی- هزارجریبی- حیدری- امیری خامکانی- سیاوشی شاه عنایتی- مافی- ادیانی- فرهنگی- میرزاده- انصاری- حسینی کیا- جلیلی شیشوان- صفری- سیدمحسن علوی- منصوری- شوشتری- اله قلی زاده- مختار- مقدسی- موسوی لارگانی- شریعت نژاد- هاشمی پور- احمد مرادی - آزادی خواه- کشت زر- کوچکی نژادارم ساداتی- رضایی کوچی- پاپی زاده پالنگان- سمیه محمودی- سروش- جمالی سوسفی- خضری- نیکزادی پناه- دهقانی فیروزآبادی- علی زاده- وقف چی- داودی- هاشمی تختی نژاد- مسعودی- وحدتی هلان- حاجی دلیگانی- سیدحمزه امینی- شکری- کوسه غراوی- حمزه- حاتمیان- کمالی پور

کمیسیون

اصلی :  تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/06/03 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری