لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/07/07 دوره : دهم شماره ثبت : 661 شماره اجلاسیه : 366 ترتیب چاپ : 1597 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/07/07 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
2 ›  1398/09/24 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 661
3 ›  1398/11/20 گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی