[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : تشکیل کمیسیون تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
تاریخ : 1398/07/14

نسخه چاپی

عنوان : تشکیل کمیسیون تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

چاپی : I-663.pdf I-663.pdf دست‌نویس : ID-663.pdf ID-663.pdf تاریخ سند : 1398/07/14 شماره چاپ : 1611