جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16745 اصلاح قوانین نظام بانکی بررسی ابعاد و نحوه مواجهه با طرح ها و لوایح پولی و بانکی 1398/09/19
16739 ارزیابی رویکرد و اقدامات دولت و مجلس در زمینه مدیریت نقدینگی و مهار تورم 1398/09/13
16730 درآمدی بر کاربرد داده های جستجوی اینترنتی برای سنجش نااطمینانی مالی (نام) در بازار ارز ایران 1398/09/04
16629-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» (ماده 2 الحاقی به لایحه) 1398/08/26
16532-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مستثنی شدن بانک رفاه از سقف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیردولتی» 1398/08/25
16700 وضعیت ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی سال 2020 1398/08/14
16699 وضعیت ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی سال 2019 1398/08/14
16695 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» 1398/08/12
16677 موانع و راهکارهای تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه 1398/07/23
16663 بررسی نحوه تعامل حاکمیت با فناوری های مالی (Fintechs) در کشورهای نمونه 1398/07/17