جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16696 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی» 1398/08/12
16695 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» 1398/08/12
16693 بررسی و تحلیل ناآرامی های اخیر در لبنان 1398/08/12
16076-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1398/08/12
15840-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1398/08/12